ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
08 Φεβ
2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με FAX του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α. (αριθμ. πρωτ. ΦΕΕ 396/7.2.2018) όπου αναφέρεται η ανίχνευση απαγορευμένης ουσίας στις αναλύσεις των ούρων της 1/12/2017, συνήλθε η Επιτροπή αποσφράγισης φακέλων ουροληψίας της ΦΕΕ στις 7/2/2018.   Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι η απαγορευμένη  ουσία  ΕΤΑΜSYLATE  βρέθηκε στο δείγμα και στο αντίδειγμα των ούρων του ίππουΝΑΣΜΙ(GB)(κωδ. αριθμ. δείγματος 000005003457 και κωδ. αριθμ. αντιδείγματος 000006250539) προπόνησης και  ιδιοκτησίας Kou Παν. Θεολόγου που ήλθε 1ος στην 8η ιππ/μία της 1/12/2017.