Αποτελέσματα Δειγμάτων Ούρων

Αποτελέσματα Δειγμάτων Ούρων
16 Νοε
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 13/10/2017 ήταν αρνητικά.