Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
03 Νοε
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 22/09/2017, 29/09/2017 και 06/10/2017 ήταν αρνητικά.