ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση
28 Οκτ
2017

Ενόψει των επερχόμενων δημοπρασιών καθαρόαιμων, η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. ενημερώνει τους υποψήφιους αγοραστές τα εξής:

·        Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και με την επιφύλαξη των συναφών αποφάσεων της Φ.Ε.Ε. αναμένεται το 2ο τρίμηνο του 2018 η έναρξη εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των ίππων μέσω του συστήματος βαθμολογίας, όπως εφαρμόζεται διεθνώς (Rating Based Handicap System - RBHS).

·        Οι Κύριες ιπποδρομίες  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΡΙΕΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΥ, ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ θα διεξαχθούν και το 2018 αποκλειστικά για ίππους ελληνικής παραγωγής και αλλοδαπούς που θα έχουν πραγματοποιήσει την 1η συμμετοχή τους στην Ελλάδα.

·         Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΥ θα διεξαχθεί στην απόσταση των 2100 μέτρων.

·        Οι Κύριες ιπποδρομίες του 1ου τριμήνου 2018 θα ανακοινωθούν μαζί με το πρόγραμμα ιπποδρομιών του τριμήνου και θα διεξαχθούν με τους ισχύοντες όρους ισοζυγισμού.

·        Το πρόγραμμα των υπολοίπων Κυρίων ιπποδρομιών θα εναρμονιστεί με το νέο σύστημα ισοζυγισμού.

·        Ο τρόπος ενσωμάτωσης στο νέο σύστημα των ίππων που εισάγονται από το εξωτερικό θα ανακοινωθεί έγκαιρα και αρκετά πριν την εφαρμογή του νέου συστήματος ισοζυγισμού. Μέχρι τότε οι ίπποι θα εισάγονται και θα διαγωνίζονται με τους ισχύοντες όρους.