Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
20 Οκτ
2017
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με σημερινές βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 01/09/2017, 08/09/2017 και 15/09/2017 ήταν αρνητικά.