Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
13 Οκτ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 23.06.2017 και 29.06.2017 ήταν αρνητικά.