Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
29 Αυγ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 13/05/2017 ήταν αρνητικά, εκτός του ίππου ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΟΜΟΚΑ (GB) που τερμάτισε 1ος στην 6η ιπποδρομία.