ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
14 Αυγ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 05/05/2017, 06/05/02017, 20/05/2017 και 27/05/2017 ήταν αρνητικά.