ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ
03 Αυγ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 11/02/2017, ήταν αρνητικά εκτός του ίππου ΤΡΑΝΚΟΥΙΛ ΤΑΪΜ (GB) που τερμάτισε πρώτος στην υπ’αριθ. 43/11.02.2017 ιπποδρομία.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαίωση του Εργαστηρίου Ελέγχου
Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 12/04/2017, ήταν αρνητικά εκτός του ίππου ΦΙΛΑΝΤΕΡΕΡ (GB) που τερμάτισε πρώτος στην υπ’αριθ. 66/12.04.2017 ιπποδρομία. Τέλος, σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 06/04/2017, 22/04/2017 και 29/04/2017 ήταν αρνητικά.