Αλλαγές ιδιοκτησίας-προπόνησης-απομακρύνσεις ίππων (Μάιος 2017)

Αλλαγές ιδιοκτησίας-προπόνησης-απομακρύνσεις ίππων (Μάιος 2017)
21 Μαϊ
2017

Τετάρτη 3 Μαίου 2017 

1. Ο ίππος ΣΤΟΡΜΚΑΤΤΕΡ(IRE) ανατέθηκε  στην προπόνηση  Ιωαν.Ζευγώλη.

2. Στον ίππο ΑΠΓΚΡΕΪΝΤ(GB) έγινε εκτόμηση στις 26/4/17.

3. Οι  ίπποι ΡΑΝ ΡΙΟ ΡΑΝ(IRE), ΜΙΣ ΕΡΜΙΟΝΗ και ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΤ ΑΡΤ(GB) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

Τετάρτη 10 Μαίου 2017

1. Tο μισό (50%) του ίππου ΣΑΝΣ ΕΛΥΖΕ αγοράστηκε από τον κ. Σωτήριο Ζαχόπουλο στις 10/5/17.

2. Οι ίπποι ΧΑΒ Ε ΘΙΝΚ(IRE) και ΤΙΜΩΝ απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

Παρασκευή 19 Μαίου 2017

1. Οι ίπποι ΚΕΪΠ ΦΑΛΚΟΝΕ(GB), ΦΛΟΥΟΡΕΣΕΝΤ ΡΟΚ(IRE) και ΦΕΝ ΛΕΪΝΤΥ(GB) ανατέθηκαν στην προπόνηση Μιχ.Ιωαννίδη.

2. Οι ίπποι ΖΑΝΘΟΣ, ΛΕΤΖΕΝΤΕΡΥ ΛΑΝΤ(IRE), ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ(USA) και ΧΛΙΜΙΝΤΡΟΥΛΗΣ απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

Τρίτη 23 Μαίου 2017

1. Ο ίππος ΚΕΪΠ ΡΑΘ (GB) ανήκει στην προπόνηση του Αδ. Κρητικού.

2. Ο ίππος ΛΑΚΟΤΑ απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.

Παρασκευή 26 Μαίου 2017

1. Τα μισά (50%) των ίππων ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ και ΡΟΥΪΝ αγοράστηκαν από την κα Μαρία Μυκονιάτη στις 25/5/17. Ο ίππος ΡΟΥΪΝ θα εξακολουθήσει να διαγωνίζεται με τα χρώματα της εταιρείας < ΙΠΠ/Α ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ> ενώ ο ίππος ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ θα διαγωνίζεται με τα χρώματα της κ. Μαρία Μυκονιάτη που είναι τα εξής: Γαλάζια, αστέρια μπλε, μανίκια γαλάζια με αστέρια μπλε και πηλίκιο γαλάζιο με αστέρια μπλε.

2. Οι ίπποι ΘΑΝΤΕΡ ΤΙΟΥΝ, ΡΟΥΪΝ και ΣΛΕΪΝΣ ΚΑΣΤΛ (IRE) ανατέθηκαν στην προπόνηση του Σπ. Μαυρόπουλου.

3. Τα μισά (50%) των ίππων ΕΞΕΛΕΝΤ ΑΛΑΜΠΑΪ (GB) και ΕΪΣ ΡΕΜΠΕΛ (GB) αγοράστηκαν από την εταιρεία < ΣΤΑΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ > στις 25/5/17 και ανατέθηκαν στην προπόνηση Ιωαν. Νικολόπουλου.

4. Ο ίππος ΣΑΧ ΣΕΧΡΑΓΙΑΡ (IRE) απομακρύνθηκε οριστικά από τον ιππόδρομο.

Δευτέρα 29 Μαίου 2017

1. Τα μισά (50%) των ίππων ΔΟΛΑΡΙΟΥΛΗΣ και ΟΡΚ (μερίδια Ιωαν. Μυκονιάτη) αγοράστηκαν από την κα Μαρία Μυκονιάτη στις 29/5/2017 και ανατέθηκαν στην προπόνηση του Σπ. Μαυρόπουλου. Οι παραπάνω ίπποι θα εξακολουθήσουν να διαγωνίζεται με τα χρώματα της εταιρείας < ΙΠΠ/Α ΚΑΣΤΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ>.

2. Ο ιδιοκτήτης κος Ηλίας Ντάβαρης από τώρα και στο εξής δεν θα χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο <ΣΤΑΥΛΟΙ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ> και ο ίππος ιδιοκτησίας του θα συμμετέχει στις ιπποδρομίες με το όνομα του.

3. Ο ίππος ΧΙΧΑΖ ΑΡΑΪΒΝΤ (FR) απομακρύνθηκε προσωρινά από τον ιππόδρομο.

4. Οι ίπποι ΔΑΤΗΣ (IRE), ΜΠΛΟΥ ΛΟΤΟΥΣ (IRE), ΣΙΚΑΓΟ ΚΑΠ (IRE), ΠΑΤΝΑΡΟΥ, ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΓΚΟΛΝΤ ΓΟΕΥΪ και ΕΝΤΓΟΥΙΝΤ (IRE) απομακρύνθηκαν οριστικά από τον ιππόδρομο.

 

Πηγή: ΦΕΕ