Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
05 Μαϊ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 25/2/2017 ήταν αρνητικά.