Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
11 Απρ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 28/01/2017, της 4 και της 18/2/2017 ήταν αρνητικά.