Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
22 Μαρ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της  21 και της 27/01/2017 ήταν αρνητικά.