Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων

Αποτελέσματα δειγμάτων ούρων
01 Μαρ
2017

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βεβαιώσεις του Εργαστηρίου Ελέγχου Doping του Ο.Α.Κ.Α, τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ούρων της 7/1/2017 και της 14/1/2017 ήταν αρνητικά.