Πως να γίνω ιδιοκτήτης

Η χορήγηση ιδιότητας ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων γίνεται από τη Φίλιππο Ένωση της Ελλάδος (ΦΕΕ) η οποία έχει την εποπτεία της διεξαγωγής των ιπποδρομιών και τον έλεγχο όσων εμπλέκονται σε αυτές (ιδιοκτήτες ίππων, προπονητές, αναβάτες).
Για να αποκτήσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο την ιδιότητα του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων και να του χορηγηθούν διακριτικά χρώματα ιδιοκτησίας χρειάζεται να υποβάλλει στην Επιτροπή Φιλίππου Πνεύματος (ΕΦΠ) της ΦΕΕ:

Συμπληρωμένη αίτηση του υποψηφίου ιδιοκτήτη με τα στοιχεία του (έντυπο της ΦΕΕ) συνοδευόμενη από το βιογραφικό του.
Στοιχεία που θα αποδεικνύουν την οικονομική του επάρκεια (τα στοιχεία αυτά παραμένουν εμπιστευτικά).
Συστατική επιστολή τριών εν ενεργεία ιδιοκτητών, είτε ενός εκ των αναγνωρισμένων φορέων ιδιοκτησίας του εσωτερικού.
Δήλωση αποδοχής του Κώδικα Ιπποδρομιών και των Ιπποδρομιακών Διατάξεων (έντυπο της ΦΕΕ). 
Ποινικό μητρώο τύπου Α (δικαστικής χρήσεως).
Τα ανωτέρω συνοδεύονται από εφ’ άπαξ καταβολή τέλους εξετάσεως φακέλου υποψηφίου ιδιοκτήτη εκατό (100) ευρώ.

Αν ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα ιδιοκτήτη, η οποία έχει χορηγηθεί από αντίστοιχη ιπποδρομική αρχή του εξωτερικού, η αίτηση γίνεται δεκτή χωρίς την υποβολή των απαιτουμένων εγγράφων 2 και 3.

Σε περίπτωση εγκρίσεως της αιτήσεως, ο νέος ιδιοκτήτης καταβάλει (εφ’ άπαξ) το τέλος χορηγήσεως διακριτικών χρωμάτων ιδιοκτησίας, που ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ, και καταχωρείται στο Μητρώο Ιδιοκτητών της Φιλίππου Ενώσεως.

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία τους μέχρι πέντε (5) δρόμωνες ίππους ή ποσοστιαία μερίδια κυριότητας δρομώνων ίππων που αθροιστικά αποτελούν πέντε δρόμωνες ίππους, θεωρούνται ερασιτέχνες και φορολογούνται αυτοτελώς, με φορολογικό συντελεστή ύψους 15% επί του ποσού εκάστου επάθλου και δεν υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων/βιβλίων.

ΑΓΟΡΑ ΙΠΠΟΥ

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να αγοράσει κανείς άλογο με σκοπό να τρέξει στις ιπποδρομίες:

Ιδιωτικά.
Μέσω πράκτορα (bloodstock agent).
Μέσω δημοπρασιών (auctions).
Μέσω ιπποδρομιών «αξίωσης», όπως λέγονται οι ιπποδρομίες όπου τα άλογα που συμμετέχουν είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει είτε ένα πουλάρι έξι μηνών, είτε ένα μονοετές, προκειμένου η εκπαίδευσή του να γίνει με τα στάνταρ του προπονητή που εμπιστεύεται, είτε όμως και ένα ήδη έμπειρο ίππο που έχει ήδη δώσει κάποια δείγματα της αξίας του και είναι σε θέση να μπει στις ιπποδρομίες πιο γρήγορα.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Η επιλογή χρωμάτων αποτελεί ένα από τα βασικά κομμάτια της διαδικασίας για την ιδιοκτησία δρομώνων ίππων. Υπάρχουν 18 βασικά χρώματα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με 27 διαφορετικούς συνδυασμούς στις μπλούζες (jackets) και 9 διαφορετικούς σχεδιασμούς στα καπέλα (caps).

«Χρώματα» του ιδιοκτήτη είναι το σχέδιο και τα χρώματα που έχει η μπλούζα, τα μανίκια και το πηλίκιο που θα φορά ο τζόκεϊ που ιππεύει τα άλογά του. Αυτά είναι μοναδικά για τον κάθε ιδιοκτήτη και είναι τα ίδια για όλα τα άλογά του. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει από τα προκαθορισμένα χρώματα και σχέδια που επιτρέπονται, εφόσον δεν τα έχει ήδη άλλος ιδιοκτήτης.

Η απόκτηση χρωμάτων προϋποθέτει την απόκτηση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη δρομώνων ίππων. Μετά το πέρας της επιλογής χρωμάτων, η ΦΕΕ προχωράει στην επίσημη γραπτή περιγραφή των επιλεχθέντων χρωμάτων.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, έναν αδειοδοτημένο από τη ΦΕΕ προπονητή για να αναλάβει την εκγύμναση του ίππου του. Ο προπονητής αναλαμβάνει τη φροντίδα, την προπόνηση και τη συμμετοχή του ίππου στις ιπποδρομίες. Αμείβεται με μηνιαία τροφεία που καθορίζονται συνήθως με ιδιωτικό συμφωνητικό. Συνήθως σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα διατροφής, ο σταβλισμός, οι αμοιβές των σταβλιτών και των γυμναστών, το πετάλωμα και η αμοιβή του προπονητή.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΟΓΟΥ

Η ασφάλιση του αλόγου δεν είναι υποχρεωτική και η τελική απόφαση είναι του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΛΟΓΟΥ

Η ονοματοδοσία του αλόγου αποτελεί προσωπική επιλογή του ιδιοκτήτη. Ωστόσο, στα άλογα που έχουν ήδη ονοματοδοτηθεί, όπως τα περισσότερα προϊόντα της δημοπρασίας, δεν επιτρέπεται η οπιαδήποτε αλλαγή ονόματος μετά τη συμμετοχή του αλόγου σε ιπποδρομίες, είτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η ονοματοδοσία του αλόγου γίνεται μέσω της ΦΕΕ, η οποία είναι αρμόδια για την τήρηση του Ελληνικού Stud Book.

Τα ακόλουθα κριτήρια πρέπει να τηρούνται κατά την επιλογή των ονομάτων:

Το όνομα πρέπει να αποτελείται όχι από περισσότερους των δεκαοκτώ χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων.
Το όνομα δεν πρέπει να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή να ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση ή να προσομοιάζει σε όνομα ήδη εγγεγραμμένου δρόμωνος ίππου.
Το όνομα κάθε δημόσιου προσώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με γραπτή άδεια του ιδίου.

Ονόματα προϊόντων ή επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη γραπτή άδεια της εμπλεκόμενης εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων ταινιών ή τραγουδιών).

Ονόματα νικητών σημαντικών ιπποδρομιών διεθνώς είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ονόματα άλλων αλόγων είναι προστατευμένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Είναι σημαντικό ο προπονητής ή άλλο άτομο που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης να προβεί στην επιθεώρηση του ίππου και στον έλεγχό του με βάση τις ενδείξεις που προκύπτουν από το διαβατήριό του για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του ίππου. Για το σκοπό αυτό, συνίσταται και ο έλεγχος του μικροτσίπ του ίππου.