Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΕΙΔΙΕ 9ης Δεκεμβρίου 2017

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης ΕΙΔΙΕ 9ης Δεκεμβρίου 2017
14 Δεκ
2017

Η Γενική Συνέλευση με αυξημένη παρουσία ιδιοκτητών ξεκίνησε στα γραφεία της Ένωσης με την εισαγωγή του μέλους του ΔΣ κ. Κουτσομύτη που εξήγησε ότι τα μέλη – ιδιοκτήτες εκλήθησαν εκτάκτως, λόγω των πρωτοφανών συμβάντων της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα σημεία και τοποθετήσεις των παρευρισκομένων μελών.

Το ΔΣ ζήτησε από τους ιδιοκτήτες να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις όποιες απόψεις τους σχετικά με τα γεγονότα.

Πρώτος πήρε το λόγο το μέλος κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, ο οποίος χαιρέτησε την απόφαση της Επιτροπής Ιπποδρομιών της 6ης Δεκεμβρίου και αμφισβήτησε το δικαίωμα των Ιπποδρομιών ΑΕ να «προκηρύσσει ο φορέας ιπποδρομίες κατά το δοκούν». Επίσης, κατήγγειλε ότι οι υπάλληλοι του φορέα κ.κ. Πάουρι και Λουκόπουλος στο χώρο των εγγραφών επικοινωνούν μέσω κινητών τηλεφώνων με τρίτους. Στο σημείο αυτό μέλη του ΔΣ τον διέκοψαν, επειδή αναφερόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα υπαλλήλων της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ και του ζήτησαν να εξηγήσει τι εννοεί με την έκφραση «κατά το δοκούν» και αν υπαινίσσεται ότι υπάρχει κάποιος δόλος πίσω από αυτό. Σε κάθε περίπτωση του ζητήθηκε να μην καταφέρεται εναντίον προσώπων που είναι απόντες, χωρίς μάλιστα να προσκομίζει κανένα στοιχείο για την όποια ενοχή τους, δεδομένου ότι στο δωμάτιο των εγγραφών υπάρχει πάντοτε εκπρόσωπος της ΕΠΔΙ και της ΦΕΕ. Η απάντηση του κ. Παπαδόπουλου στις παρατηρήσεις του ΔΣ για το ότι πρέπει να αναφέρεται με στοιχεία στις όποιες κατηγορίες ήταν: «Ρωτήστε την Ένωση Προπονητών».

Στην συνέχεια ο εκπρόσωπος του μέλους μας κα Άννας Κεράτσα, κ. Βασίλης Κεράτσας, πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στο χρονικό των γεγονότων των εγγραφών της Δευτέρας 4 Δεκεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι η κατάργηση των δύο ιπποδρομιών στα 4+ ΣΤ’ Μέδεν 1.200 και 4+ ΣΤ’ Μέδεν Φοράδες στα 1.400 και η επακόλουθη προκήρυξη της 4+ ΣΤ’ Μέδεν στα 1.300 μέτρα, ήταν μια καθόλα νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία είχε ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν χωρίς καμία αντίδραση και ένσταση από κανέναν.

Ο κ. Κουτσομύτης, με αφορμή τα λεγόμενα του κ. Κεράτσα, έκανε μια ιστορική αναδρομή στις αρχικές συναντήσεις μεταξύ ΕΙΔΙΕ – ΕΠΔΙ – ΦΕΕ και Φορέα Ιπποδρομιών για την διαδικασία των εγγραφών. Συμφωνήθηκε τότε από όλους ότι η υπάρχουσα επί ΟΔΙΕ διαδικασία είχε πολλά κενά και έπρεπε να βελτιωθεί προκειμένου να τεθούν κανόνες ώστε να μην υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά και για να προαχθεί και να εξασφαλιστεί περεταίρω η αξιοπιστία των ιπποδρομιών. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια την πραγματοποίηση μικρότερου αριθμού ιπποδρομιών σε σχέση με αυτές που συμπληρώνονταν επί ΟΔΙΕ. Έτσι, συμφωνήθηκε από όλους ότι ο Φορέας θα πρέπει να δείχνει την «απαραίτητη ευελιξία» για να μην προετοιμάζονται, προπονούνται και εγγράφονται ίπποι σε ιπποδρομίες που τελικά δεν συμπληρώνονται.

Εν συνεχεία το μέλος μας κ. Αλέκος Γιατράς, πήρε το λόγο και θύμισε στους παρευρισκόμενους ότι η Ένωση Προπονητών ουδέποτε ζήτησε από την Επιτροπή Ιπποδρομιών με την ένσταση της την «κατάργηση» της 4+ ΣΤ Μέδεν ιπποδρομίας στα 1.300 μέτρα, αλλά ζήτησε, με δεδομένο ότι η 3 Μέδεν στα 1.200 μέτρα είχε μετά και τις εσωτερικές μετακινήσεις (οι οποίες σύμφωνα με την διαδικασία εγγραφών λαμβάνουν χώρα μετά την συμπλήρωση των ιπποδρομιών) 13 ίππους, να επιδειχθεί η κατάλληλη ευελιξία από πλευράς του Φορέα και να προκηρυχθεί δεύτερη υποδιαίρεση στα 3 Μέδεν.

Στο σημείο αυτό το μέλος μας κ. Μιγκίρος πήρε το λόγο και δήλωσε ότι αυτή η «ευελιξία» είναι η πηγή των προβλημάτων και αντιδράσεων που έχουν ανακύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ότι θα έπρεπε αυτή να εκλείπει ακόμη κι αν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πραγματοποίηση ακόμα και μιας ιπποδρομιακής συγκέντρωσης τον μήνα.

Η πλειοψηφία των παρόντων ιδιοκτητών και του ΔΣ στο σύνολο του, επεσήμανε ότι η άποψη του κ. Μιγκίρου είναι μεν σεβαστή, αλλά δεν την ενστερνίζονται επουδενί γιατί η πλήρης ανελαστικότητα θα είχε σαν συνέπεια την σταδιακή εξάλειψη της ιπποδρομιακής δραστηριότητας στην Ελλάδα και παράλληλα την οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών και εμπλεκομένων. Αντίθετα, μια ευελιξία με ξεκάθαρους και καταγεγραμμένους κανόνες θα είχε τα βέλτιστα αποτελέσματα για όλους.

Επίσης, ο κ. Μιγκίρος πρότεινε να συνταχθεί μια επιστολή προς το τμήμα μετόχων της ΟΠΑΠ ΑΕ, όπου θα αναδεικνύονται τα λάθη της διοίκησης της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ και παράλληλα θα γίνονται προτάσεις για την βελτίωση της ιπποδρομιακής δραστηριότητας, η οποία θα αποβεί μακροπρόθεσμα ωφέλιμη και για τους μετόχους.

Στο σημείο αυτό το μέλος της ΕΙΔΙΕ κ. Χρήστος Θεοδωράκης απευθύνθηκε στην συνέλευση δηλώνοντας ότι ο φορέας στην ουσία επιχορηγεί με περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως τα έπαθλα των ιπποδρομιών γιατί ο τζίρος που αυτές πραγματοποίησαν το 2017 αντιστοιχεί σε έπαθλα περί τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ (ενώ θα δοθούν περί τα 2,3 με 2,4 εκατομμύρια ευρώ). Στη συνέχεια, σε παρατήρηση του μέλους κ. Παπαδόπουλου για το κατά πόσο τα στοιχεία αυτά έχουν δοθεί γραπτώς στην ΕΙΔΙΕ, η απάντηση του ΔΣ ήταν ότι η εταιρεία είναι ανώνυμη και τα στοιχεία του τζίρου της είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, οπότε και δεν συνέτρεχε λόγος αυτά να ζητηθούν γραπτά.

Επίσης ο κ. Θεοδωράκης τόνισε, για τις επί προεδρίας του, συνεχείς προσπάθειες του ΔΣ της ΕΙΔΙΕ να πείσει τον φορέα ιπποδρομιών για την αναγκαιότητα και την σημασία της αύξησης των επάθλων, αλλά και για την διαφήμιση και τηλεοπτική προβολή των ιπποδρομιών. Οι προσπάθειες αυτές δεν ευοδώθηκαν και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους της παραίτησης του από την προεδρία της ΕΙΔΙΕ.

Το μέλος κ. Ιωάννης Ντατσόπουλος παίρνοντας το λόγο δήλωσε ότι παρόλο που ουσιαστικά, την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, τυπικά το ΔΣ της ΦΕΕ δεν είχε συσταθεί σε σώμα, ουσιαστικά θεωρεί ότι δεν ήταν αμέτοχο στις αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών. Επίσης, τόνισε ότι η λειτουργία του ιπποδρόμου «κρέμεται από μια κλωστή» και πως πρέπει άμεσα να ζητηθεί η παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού για να ξεκαθαρίσουν οι «γκρίζες ζώνες» και οι αρμοδιότητες του φορέα ιπποδρομιών και της ΦΕΕ.

Εν συνεχεία, τα μέλη κ.κ. Γιατράς και Αγραπίδης, αλλά και το μέλος του ΔΣ κ. Κουτσουβέλης αναρωτήθηκαν αν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για τα απολεσθέντα έπαθλα των ιπποδρομιών της 8ης Δεκεμβρίου και την οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι ιδιοκτήτες.

Ο εκπρόσωπος του μέλους μας κ. Κυριακίδη, κ. Βασιλειάδης, δεδομένης της έντασης που έχει προκύψει μεταξύ του φορέα ιπποδρομιών και της ΦΕΕ, εξέφρασε προβληματισμούς για το μέλλον των ιπποδρομιών και συνόψισε την αναφορά του στην αναγκαιότητα της άμεσης παρέμβασης της πολιτείας στο διαχωρισμό των εξουσιών του φορέα και της ΦΕΕ.

Τέλος, συμφωνήθηκε ομόφωνα από τους παρευρισκομένους το λεκτικό της ανακοίνωσης της Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΔΙΕ που θα τονίζει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση του υπουργού (βλέπε Ανακοίνωση ΕΙΔΙΕ της 10/12/2017).

Στην συνέχεια δεν υπήρχε άλλο θέμα και έληξε η συνέλευση.

Το Δ.Σ

Της ΕΙΔΙΕ