Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης
09 Δεκ
2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

           

     Μαρκόπουλο 9/12/2017

                                                                   

Στο κείμενο της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27/11/2017, λανθασμένα αναφέρεται ότι:      

“Ειδικά και μόνο για τις συγκεκριμένες αρχαιρεσίες επιτρέπεται να λάβουν μέρος ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΙΔΙΕ είκοσι μέρες (20) πριν, δηλαδή έως και την 30/12/2017.”

Το ορθόν είναι ότι η συγκεκριμένη παράγραφος ψηφίστηκε απ΄την καταστατική Γενική Συνέλευση με ισχύ ειδικά και μόνο για τις αρχαιρεσίες της 8/10/2016.

Συνεπώς, για τις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου του 2018 ισχύουν τα όσα προβλέπονται απ΄το υπάρχον καταστατικό της Ένωσής μας, το οποίο είναι στη διάθεση των μελών.

 

Με εκτίμηση

 Το Δ.Σ της ΕΙΔΙΕ