Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
27 Νοε
2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                       

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΙΕ καλεί τα μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 19/01/2018  και ώρα 22.00 στα γραφεία της Ένωσης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

-       Οικονομικός απολογισμός και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη.

-    Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή 26/01/2018 και ώρα 16.00, με την ίδια Ημερήσια Διάταξη και στον ίδιο χώρο.

Ειδικά και μόνο για τις συγκεκριμένες αρχαιρεσίες επιτρέπεται να λάβουν μέρος ιδιοκτήτες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΕΙΔΙΕ είκοσι μέρες (20) πριν, δηλαδή έως και την 30/12/2017.

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών που μπορούν να τεθούν στα ψηφοδέλτια είναι: επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο, δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο (2) για την Πειθαρχική Επιτροπή. Η θητεία όλων των παραπάνω οργάνων είναι τριετής.

Καλούνται επίσης όλα τα μέλη, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα παραπάνω όργανα της Ένωσης, να υποβάλουν γραπτά την υποψηφιότητα τους, στα γραφεία της Ένωσης, επτά (7) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, δηλ. μέχρι την 12/01/2018 (έως και ώρα 22.00) , σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού. Η υποβολή υποψηφιότητας μπορεί να γίνει είτε με επίδοση της αίτησης στα γραφεία της Ένωσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε με e-mail στο info@eidie.gr, είτε τέλος με τηλεπιστολή (fax). Το fax της Ένωσης είναι : 2299081278.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου καταστατικού δεν ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις.

Μαρκόπουλο   27/11/2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Κουτσομύτης

Γενικός Γραμματέας