ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΙΔΙΕ) ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΙΔΙΕ) ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
27 Μαρ
2019

eidie

Τελευταία Νέα