ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ι.Δ.Ι.Ε. 14/1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ι.Δ.Ι.Ε. 14/1/2019
14 Ιαν
2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.

Μαρκόπουλο 14/01/2019

Σχετικά με την από 11-1-2018 πρόσκληση (του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΕ)  των αναγνωρισμένων από τον νόμο συνδικαλιστικών οργάνων Ιδιοκτητών, Προπονητών και Αναβατών σε συνάντηση,  την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 με θέμα: «Συζήτηση επί του υπό διαβούλευση αθλητικού νομοσχεδίου και της διαμορφωθείσας κατάστασης στον ιππόδρομο μετά την απόφαση του φορέα να διακόψει την διεξαγωγή ιπποδρομιών».

1. Προς αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνουμε πρωτίστως ότι:

  • Η διαβούλευση του αθλητικού νομοσχεδίου έχει ολοκληρωθεί από 3-12-2018, με δημόσια σχετική δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  • Της διαπιστωτικής της αντικειμενικής αδυναμίας  διεξαγωγής των ιπποδρομιών ανακοίνωσης του Φορέα Ιπποδρομιών (και όχι απόφασης διακοπής της διεξαγωγής των ιπποδρομιών) προηγήθηκαν:

α) Η από 21-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΙΔΙΕ  με την οποία, ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά και από τις τελευταίες άδικες και αυθαίρετες αποφάσεις της Επιτροπής Ιπποδρομιών της ΦΕΕ που αφορούν τη δίωξη επαγγελματιών με κορύφωση τον αποκλεισμό του Προέδρου του ΔΣ της ΕΙΔΙΕ, αποφασίστηκε η αποχή των ιδιοκτητών από τις εγγραφές στις ιπποδρομίες, μέχρις ότου αποκατασταθεί η νομιμότητα, η ισότιμη μεταχείριση και η δημοκρατική τάξη στον ιπποδρομιακό χώρο.

β) Η από 21-12-2018 απόφαση της Ένωσης Επαγγελματιών Προπονητών Δρομώνων Ίππων (ΕΝΕΠΔΙ), τα μέλη της οποίας προπονούν τη συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών ίππων του ιπποδρόμου,  με όμοιο περιεχόμενο και αιτήματα.

2. Η ΕΙΔΙΕ, που από την ίδρυση της, το 1964, αποτελεί το συλλογικό όργανο των ιδιοκτητών ίππων, των ουσιαστικών αιμοδοτών της εν Ελλάδι ιπποδρομιακής δραστηριότητας ,  οι οποίοι έχουν  στην ιδιοκτησία τους τη μεγάλη πλειοψηφία, άνω 2/3, των ενεργών ίππων που συμμετέχουν στις ελληνικές ιπποδρομίες, έχει ζητήσει, επισήμως, τη νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας πριν τη σύνταξη του συγκεκριμένου αθλητικού νομοσχεδίου και έχει ήδη λάβει, επισήμως, θέση (βλέπετε ανακοίνωση από 29-11-2018).

3. Χαιρετίσαμε ήδη, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει άρθρα κρίσιμα και απαραίτητα για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ελληνικών ιπποδρομιών και αποκαθιστά στρεβλώσεις και παραλείψεις δεκαετιών, μεταξύ των οποίων και τη διαχρονική αδικία όσον αφορά την εκπροσώπηση (στην πραγματικότητα  τη μη εκπροσώπηση) μέχρι σήμερα στα όργανα της ΦΕΕ των ιδιοκτητών και εστιάσαμε και αναφερθήκαμε στις τομές του νέου νομοσχεδίου, δίνοντας  τα εύσημά μας στην ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ιστορικής σημασίας για τις ελληνικές ιπποδρομίες σχέδιο νόμου, όταν αυτό τέθηκε προς διαβούλευση.

4. Αναφερόμαστε εκ νέου:

  • στο γεγονός ότι για πρώτη φορά προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΙΔΙΕ στο Δ.Σ. της ΦΕΕ,
  • στη διεύρυνση της σύνθεσης των μελών της γενικής συνέλευσης της ΦΕΕ, βάσει προτάσεων της ΦΕΕ, του Παραχωρησιούχου και της ΕΙΔΙΕ και στην προώθηση και στην καλλιέργεια συναινέσεων,
  • στην πρόβλεψη της αυξημένης πλειοψηφίας των δύο τρίτων για τη λήψη των σημαντικών αποφάσεων του ΔΣ της ΦΕΕ επί ζητημάτων που απασχολούν όλη την ιπποδρομιακή κοινότητα (π.χ. Κώδικας Ιπποδρομιών και Γενικές Διατάξεις),
  • στις προβλέψεις του νομοσχεδίου σχετικά με τις Επιτροπές Ελέγχου και τη λειτουργία τους, την καθιέρωση ασυμβιβάστων/κωλυμάτων κ.ά. με τις οποίες διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ακεραιότητα των ελληνικών ιπποδρομιών,
  • στην εφαρμογή, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, των βέλτιστων διεθνών  πρακτικών στο υψίστης σημασίας κεφάλαιο του ελέγχου των ιπποδρομιών και
  • στη μετατροπή πλέον του Δ.Σ. της ΦΕΕ, που μεταξύ των άλλων έχει σαν θεμελιώδη σκοπό την προάσπιση της αξιοπιστίας των ιπποδρομιών, σε ένα άκρως δημοκρατικό όργανο, όπου θα επικρατεί η πολυσυλλεκτικότητα, η σύνθεση απόψεων και ιδεών, η απόλυτη διαφάνεια και η ίση μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων στην ιπποδρομιακή δραστηριότητα χωρίς διακρίσεις, πρότυπο που ακολουθείται εδώ και χρόνια από τις προηγμένες ιπποδρομιακά χώρες, οι οποίες έχουν αναθέσει τη διοίκηση των ανώτατων ιπποδρομιακών αρχών τους σε συμβούλια που απαρτίζονται από ανθρώπους με γνώση και πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για το υπέροχο άθλημα των ιπποδρομιών.

5. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν ήταν οι αποφάσεις της ΕΙΔΙΕ και της ΕΝΕΠΔΙ, ούτε και η σχετική ανακοίνωση της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, αλλά το καθημερινό πογκρόμ εναντίον όσων τάχθηκαν υπέρ του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, σε συνδυασμό με την πρακτική της τελευταίας διοίκησης της ΦΕΕ επί μακρόν, οι αιτίες που οδήγησαν στην αδυναμία να συνεχιστούν οι ελληνικές ιπποδρομίες υπό τις παρούσες συνθήκες.

6. Και για να τελειώνουμε: Η κλιμάκωση των αντιδράσεων όσων θίγονται από τη νέα ιπποδρομιακή πραγματικότητα που έχει αρχίσει να διαφαίνεται, με τη συμπαράταξη στον υπέρ της διατήρησης των «κεκτημένων» αγώνα σας και μιας ισχνής μειοψηφίας ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών, που νομίζουν ότι θίγονται ενώ ευνοούνται, το μόνο που επιτυγχάνει είναι να εντείνει την εύλογη ανησυχία για το μέλλον στις 3.000 οικογένειες που ζουν από τον ιππόδρομο. Η προσπάθειά σας όμως, είμαστε βέβαιοι, θα πέσει και αυτή στο κενό.  Νομοτελειακά, το νέο αθλητικό σχέδιο νόμου, έστω και με καθυστέρηση δεκαετιών,  θα αποτελέσει σύντομα νόμο της Ελληνικής Πολιτείας. Και η σημερινή σας συγκέντρωση, στην οποία και δεν πρόκειται βεβαίως να συμμετάσχουμε, θα επιβεβαιώσει ότι είστε εξαιρετικά ολιγάριθμοι. Εκτός από το ότι το βαθύ σκοτάδι είναι, πάντα, λίγο πριν την αυγή.

Το Δ.Σ. της Ε.Ι.Δ.Ι.Ε.