Ιστορικό Ένωσης

Η Ένωση Ιδιοκτητών Δρομώνων ίππων Ελλάδος (ΕΙΔΙΕ), ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί το συλλογικό όργανο της Ιδιοκτησίας των ίππων που διατίθενται και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των ιπποδρομιών και τη διοργάνωση Δημόσιου στοιχήματος από την ΟΔΙΕ ΑΕ, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Στα μέλη της Ένωσης συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα κορυφαία ονόματα της χώρας μας, με μεγάλο αριθμό ίππων ιδιοκτησίας καθενός, καθώς επίσης και ένας σημαντικός αριθμός μικρών Ιδιοκτητών, δημιουργώντας ένα κλαδικό σύνολο υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας, το οποίο, σε συνδυασμό με τους θεσμικούς κανόνες που έχει θεσπίσει η Φίλιππος Ένωση Ελλάδος, εξασφαλίζει το απαραίτητο πλαίσιο αξιοπιστίας των ιπποδρομιών.
Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η προσφορά της Ιδιοκτησίας στην Οικονομία της χώρας, παρατίθενται ορισμένοι αριθμοί, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί και αποδεικνύουν τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν:

Τα ακαθάριστα έσοδα της ΟΔΙΕ ΑΕ από το Δημόσιο στοίχημα, που διεξάγεται με τους ίππους ιδιοκτησίας μας, ανέρχονται σε 70 εκατ. € ετησίως (στοίχημα 350 εκατ € * 20% γκανιότα), δηλαδή πάνω από 500.000 € για κάθε ιπποδρομιακή συγκέντρωση (3 συγκεντρώσεις την εβδομάδα).

Και φυσικά, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τα έμμεσα επιπρόσθετα έσοδα του κράτους και της Εθνικής Οικονομίας από τις 3.500 θέσεις εργασίας που προσφέρουμε άμεσα (προσωπικό της ΟΔΙΕ ΑΕ, της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδας, προπονητές, αναβάτες, ιπποκόμοι, πρακτορεία στοιχήματος, προμηθευτικές επιχειρήσεις ιππικών ειδών κλπ), καθώς επίσης και ένα μεγάλο έσοδο που δημιουργείται στον, σημαντικό για το κράτος, αγροτικό τομέα της χώρας από την προμήθεια ζωοτροφών και την ιπποπαραγωγή.ερυηδσργη

Τελευταία Νέα