Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Χατζοπούλου Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Κουτσουβέλης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας

Γεν. Γραμματέας

Δημητρόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας

Ταμίας

Σταύρου Άγγελος
Μέλος

Μέλος

Γεωργίου Κωνσταντίνος
Μέλος

Μέλος

Κουτσομύτης Μάριος
Μέλος

Μέλος

Παλασκώνης Δημήτριος.

Τελευταία Νέα