Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Πρόεδρος

Kουτσομύτης Μάριος
Αντιπρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Κουτσουβέλης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας

Γεν. Γραμματέας

Δημητρόπουλος Αθανάσιος
Ταμίας

Ταμίας

Πολίτη Ελένη
Μέλος

Μέλος

Κουράσης Παναγιώτης
Μέλος

Μέλος

Μπουγατιώτη-Αστρά Βασιλική
Μέλος

Μέλος

Παλασκώνης Δημήτριος.

Τελευταία Νέα